Bożena Kunat
20150325182350

Od 27 lat Pracuje jako tłumacz Polskiego Języka Migowego. Ma niesłyszących rodziców (CODA). Posiada certyfikat W2 (wykładowca), który uprawnia ją do prowadzenia kursów PJM.

Katarzyna Dudek
20150324171228

CODA, zna Polski Język Migowy od kołyski. Od 8 lat pracuje jako tłumacz języka migowego. Posiada uprawnienia biegłego sądowe z zakresu języka migowego. Pracuje społecznie w Zarządzie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.

Krystyna Witt
20150410114224

CODA. Od 35 lat zawodowo związana ze środowiskiem osób niesłyszących jako tłumacz Polskiego Języka Migowego. Jest również tłumaczem przysięgłym przy sądzie okręgowym w Warszawie. W środowisku znana z otwartości i chęci pomocy.

Natalia Litwiniuk
20150324181038

Z wykształcenia pedagog. Od 9 lat pracuje z osobami niesłyszącymi jako tłumacz języka migowego. Nieustanie podnosi swoje kwalifikacje w zakresie tłumaczeń. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Warszawskim – Polski Język Migowy.