Świadczymy tez usługę tłumaczenia na miejscu, zapewniając fizyczną obecność tłumacza na terenie województwa mazowieckiego. Nasi tłumacze języka migowego zapewniają profesjonalne tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM) albo na System Językowo-Migany (SJM).

W jakich sytuacjach można skorzystać z naszej usługi tłumaczenia na miejscu?

– Wizyta osoby Głuchej u lekarza, na komisariacie policyjnej, prawnika itd.

– Rozprawy sądowe – mamy tłumaczy przysięgłych, którzy są uprawnieni do takich tłumaczeń;

– Konferencje, debaty, szkolenia itd;

Zapewniamy usługę głównie na terenie mazowieckim, choć istnieje możliwość objęcia nią innych terenów w zależności od Państwa potrzeb i naszych możliwości.

Można skorzystać z naszej usługi zarówno jednorazowo jak i zawrzeć z nami korzystny abonament, który będzie zapewniał obecność tłumacza języka migowego „na wezwanie”.