CODA, zna Polski Język Migowy od kołyski. Od 8 lat pracuje jako tłumacz języka migowego. Posiada uprawnienia biegłego sądowe z zakresu języka migowego. Pracuje społecznie w Zarządzie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.


  • like it?