filmy_pic

Realizujemy materiały wideo, tłumacząc na język migowy treści np. stron internetowych, ogłoszeń, informacji. Posiadamy własne studio nagrań i doświadczoną kadrę – obecnie na swoim koncie mamy ponad 3000 nagrań dostępnych w internecie.


Zapewniamy:

– Tłumaczenie treści na polski język migowy (PJM) albo system językowo-migany (SJM);

– Przygotowanie materiału filmowego w naszym studiu nagrań;

– Spełniamy indywidualne życzenia klientów odnośnie koloru tła, wbudowanych obrazków w materiał filmowy itd.

Pamiętaj! Dla większości Głuchych język polski jest językiem obcym, co powoduje że większość treści zawarta na stronach, w umowach, ogłoszeniach itd. jest dla nich niedostępna. Teraz dzięki naszej usłudze możesz stać się dla nich dostępnym!