Od 27 lat Pracuje jako tłumacz Polskiego Języka Migowego. Ma niesłyszących rodziców (CODA). Posiada certyfikat W2 (wykładowca), który uprawnia ją do prowadzenia kursów PJM.


  • like it?