System tłumacz on-line jest innowacyjnym rozwiązaniem, które podnosi standardy obsługi klienta. Równocześnie gwarantuje nieskomplikowany proces wdrażania. Implementacja aplikacji nie zakłóca bieżącej pracy, nie wymaga zmian organizacyjnych i dodatkowego zaangażowania pracowników.

Tłumacz on-line to aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze i pozwala na swobodną komunikację w czasie rzeczywistym osoby Głuchej z tłumaczem języka migowego.

Wszystko czego potrzebujemy to komputer z kamerą podłączony do Internetu.

 

Aplikacja posiada dodatkowe funkcje:

·        rejestracje użytkowników,

·        kolejkowanie oczekujących połączeń

·        generowanie raportu ze statystykami nawiązanych połączeń.