Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000005726, NIP 113-03-32-103.

Logo_PZG

Polski Związek Głuchych
Oddział Mazowiecki
Ul. Białostocka 4,

03-741 Warszawa
Tel.: (0-22) 619 92 95
Tel. kom.: 882 088 890 (można wysłać SMS)
Faks: (0-22) 619 66 63

E-mail: tlumaczonline@pzg.warszawa.pl
www.pzg.warszawa.pl