PIKTOGRAM_INNOWACJA

System tłumacz on-line jest innowacyjnym rozwiązaniem, które podnosi standardy obsługi klienta. Równocześnie gwarantuje nieskomplikowany proces wdrażania. Implementacja aplikacji nie zakłóca bieżącej pracy, nie wymaga zmian organizacyjnych i dodatkowego zaangażowania pracowników.


Korzyści dla Klienta:

-oszczędność czasu i pieniędzy wynikająca z konieczności wynajęcia i wezwania wykwalifikowanego tłumacza języka migowego;

-szybka obsługa;

-spełnienie wymogów ustawowych o języku migowym;

-gwarancja stałego dostępu do profesjonalnych tłumaczy języka migowego:

-wyeliminowanie konieczności kolejnej wizyty w Urzędzie osoby niesłyszącej i tłumacza języka migowego;

-poszerzenie grona klientów, również o klientów niesłyszących;

-stałe pogłębianie relacji z klientami oznaczające długofalowe obustronne korzyści;

-profesjonalną obsługę osób niesłyszących;

-zapewnienie płynności pracy punktu oraz podwyższenie standardów obsługi;

-usprawnienie komunikacji z klientem niesłyszącym;

-poprawę wizerunku przedsiębiorstwa;

-wykluczenie przypadków dyskryminacji ze względu na niedosłuch lub całkowitą głuchotę;

-sprawne i bezinwazyjne wdrożenie systemu;

-gwarancję wysokiej jakości usług;

Ponadto Klient zyskuje:

– poprawę wizerunku przedsiębiorstwa jako prospołeczną;

– dotarcie do nowej grupy docelowej – osób niesłyszących, co mu zapewnia przewagę nad konkurencją.

 

Korzyści dla osoby niesłyszącej:

– możliwość porozumienia się w swoim naturalnym języku;

– swobodna w komunikacji;

– możliwość pełnego funkcjonowania w społeczeństwie bez ograniczeń wynikających z barier komunikacyjnych;

– samodzielność;

– zwiększenie poczucia własnej decyzyjności.